diumenge, 3 d’agost del 2008

Aprendre a fer pa.

Qué fem?
Fem tallers per aprendre a fer pa.
A qui va dirigit?
A totes aquelles persones o grups que estiguin interesades a aprendre a fer pa o
tinguin interès o curiositat pels tallers que proposem.
Es pot fer un taller en qualsevol lloc?
No, dependrà fonamentalment de les carecteristiques del lloc on es vol fer el taller i primordialment dels estris i utillatge que siguin necessaris i de lo complert que es vulgui el taller.
Característiques i requisits.
S'especifica en cada taller.
Quin es el mínim per poder fer un taller?
Normalment es demana que siguin 6, 8 o 10 persones, depenen el local.
Son participatius?
Si, no es obligatori, però si recomanable.
Hi poden participar nens?
Es poden fer tallers especifics per a nens.
Es pot fer un taller en una escola?
Si, si el lloc on es vol fer el taller requereix els mínims necesaris.
On fem els Tallers ?
A escoles de cuina, a Ateneus, escoles, restaurants, particulars, etc.